Blog Detail

Оперативното звено за ортопедия и травматология на Средиземноморски клиничен институт в Агрополи получи акредитация от Университета като отделение за обучение на специализанти

01 дек. 18
Alex M
No Comments

Оперативното звено за ортопедия и травматология на Средиземноморския клиничен институт в Агрополи, ръководено от д-р Енрико Ланзара, е признато за акредитирано отделение за обучение на специализанти от Училището по ортопедия и травматология към Катедрата по медицина, хирургия и стоматология „Медицинско училище Салерно“ на Университета в Салерно.

Кампанийският университет ще изпраща в клиниката в Агрополи на семестриална база и в рамките на следващите пет години своите медицински специализанти, водени от професор Никола Мафули, за да имат същите възможността да подобрят и усъвършенстват знанията и клинично-хирургическата си практика в хода на обучението си.

За нас е чест да знаем, че университетският свят признава качеството на медицинско-хирургическата ни дейност – коментира д-р Ернесто Пинторе от Отдела по ортопедия и травматология на Средиземноморския клиничен институт. С проф. Никола Мафули ни свързват повече от тридесет години топло приятелство, с него бяхме заедно по време на обучението ни във Великобритания след десетгодишното ми обучение във Франция; с него сме работили по публикациите на няколко труда и съм наистина много горд, благодаря и на докторите Енрико Ланзара и Никола Ломбарди, които в продължение на много години ме подкрепяха в управлението на оперативното звено по ортопедия и травматология (за което понастоящем отговаря д-р Енрико Ланзара), за да имам възможността да предоставя на младите лекари моя опит, натрупан през годините работа и след около 30 000 извършени интервенции, особено в областта на протезната хирургия на тазобедрената и коленната става, но също така и в сферата на артроскопската хирургия и перкутанна хирургия на стъпалото, с отлични функционални резултати и удовлетвореност от страна на пациента. „

Трябва да припомним и силното призвание към мултидисциплинарната и групова работа, която е в основата на изучаването на пациента и осигуряването на специфично лечение.

Всяка дисциплина, във всяка човешка дейност, предполага познания и приложения, които не могат да бъдат част от експертизата само на един човек, но това, което наистина е от значение, е опитът, който представлява единствено резултат от броя на лекуваните случаи и преди всичко от трудностите и усложненията, през които съм се изправял, и, благодаря на Бога, почти винаги съм намирал решение – продължава д-р Пинторе. В областта на остеоартикуларната система през последните 20 години наблюдаваме специализиране на много високо ниво, което има за цел да се прецизира колкото е възможно повече специфичната компетентност и да се предложи най-доброто лечение на тези, които се нуждаят от такова, с възможност да бъдат посрещнати нуждите на всеки отделен пациентИскрена благодарност на Никола Мафули за проявеното уважение към мен и моите колеги, към екипа от анестезиолози и медицински сестри в отделението и операционната зала, които през цялото това време ме подкрепяха с всеотдайност и истинско приятелство и които продължават да го правят и до днес все така сериозно и със себеотрицание както и преди двадесет и пет години.“

Leave a Reply

Translate »