Контакт

Телефон:
0879 815 800

Адрес:
София 1000, ул. Стефан Караджа № 24,
етаж 2, офис 7, звънец MedicNet

Вижте ни на картата: images (2)

Ако имате въпроси и препоръки към нас или ако имате нужда от
контакт със специалист, попълнете контактната форма:

    Translate »