Деформации на дланта и стъпалото

Скелет на стъпалото Човешко стъпало

Източник: Wikipedia

Translate »