Hallux Valgus

Заболяванията на предната част на стъпалото (халукс валгус, болка в областта на метатарзалните кости, пръст-чукче) се лекуват посредством мини-инвазивен достъп през кожата, малко по-голям от една дупчица, под рентгенов контрол.

Хирургията, при която операцията се извършва не посредством традиционни разрези, а чрез разрези с големина около 5 мм, се определя като перкутанна хирургия„.

При перкутанната хирургия операцията се извършва под спинална или локорегионална анестезия. Хоспитализация е много кратка и непосредствено след това пациентът може да ходи с помощта на специална обувка (т.нар. обувка Барук или подобни на нея), която се използва до сваляне на превръзката (около 45 дни).

Перкутанната хирургия е модерна хирургическа намеса, която дава отлични резултати в 97-98 % от случаите и едва в 2-3% е възможно да има леки остатъчни неточности или сериозни усложнения, които обикновено могат лесно да бъдат коригирани, или чрез медикаментозно лечение, или с обикновен ретуш под местна упойка.

Всичко за перкутанната хирургия, вкл. детайли относно болничния престой, постоперативния период, проследяването, възстановяването и заплащането можете да прочетете ТУК.


 

Translate »