Тазобедрено протезиране

hip_protesis hip

  • 1 – поясни прешлени, 2 – тазова кост, 3 – бедрена кост, 4 – кръстец (сакрум,) 5 – опашна кост, 6 – лонна кост, 7 – седалищна кост

Източник: Wikipedia

Translate »