Перкутанна хирургия

перкутанна хирургия

Моторизиран накрайник за изпълнение на остеотомии и централна единица

Интервенцията

Анестезията

Болничен престой

Постоперативен период

Проследяване

Възстановяване

Цени и заплащане


Интервенцията

Като „перкутанна хирургия“ се определя хирургия, при която хирургичната операция се извършва не посредством традиционни разрези, а чрез разрези с големина около 5 мм.

Много заболявания при различни стави се лекуват понастоящем посредством мини-инвазивен достъп, но по-специално това важи за цялата патологията на предната част на стъпалото: халукс валгус, болка в областта на метатарзалните кости, пръст-чукче.

Днес това е възможно благодарение на развитието на специализираните инструменти, с които може да бъде извършена операцията, чрез достъп през кожата, малко по-голям от една дупчица, под рентгенов контрол.

Анестезията

Операцията се извършва под спинална или локорегионална анестезия. Хоспитализация е много кратка и непосредствено след това пациентът може да ходи.

ВАЖНО е пациентът да бъде информиран за някои основни моменти:

 • Чрез перкутанния достъп се изпълнява точно същото, което би могло да се изпълни посредством традиционната техника.
 • Със сигурност този метод има много предимства: намаляване на следоперативната болка, малко по-бързо излекуване, голяма бързина при изпълнение на операцията, с изключително кратки хирургични срокове (около 10 минути за един крайник, когато случаят не е сложен, около 15-20 минути за един краайник при много сложен случай)
 • Могат да възникнат някои усложнения: възпаление, флебит, отичане в продължение на няколко месеца, които обикновено се разрешават с подходяща следоперативна терапия. По-конкретно: подуването (отокът) и намаляването на чувствителността, както и леката загуба на възможност за движение на пръстите, в случай на корекция на пръст-чукче, предизвикват значителни притеснения у пациентите, които трябва да бъдат информирани, че това е изключително често явление за първите 3-4 месеца и че всичко това постепенно ще отмине.
 • Не съществуват реални провали при операцията, но, при много ограничен брой случаи (не повече от 2-3 %) може да има детайли, които да предизвикват дискомфорт, детайли, при които да се наложи малък „ретуш“ под местна упойка.
 • Пациентът трябва да очаква добър резултат, но винаги в съответствие със сложността на конкретния случай, като трябва да знае, че и най-добрият хирург не може да бъде по-добър от Създателя и че хирургичната намеса винаги оставя своя отпечатък (за щастие природата почти винаги ни помага да забравим негативните ефекти от операцията).

Следователно, перкутанната хирургия е модерна хирургическа намеса, която дава отлични резултати в 97-98 % от случаите и едва в 2-3% е възможно да има леки остатъчни неточности или сериозни усложнения, които обикновено могат лесно да бъдат коригирани, или чрез медикаментозно лечение, или с обикновен ретуш под местна упойка. Този вид намеса изисква стриктното спазване на следните правила:

 • Трябва да се извършва от опитни хирурзи, с много извършени интервенции в актива си, с натрупан опит, които са развили с течение на времето своите умения, с умел подход и които знаят как да владеят както техниката на изпълнение, така и евентуални възникнали усложнения.
 • Изисква се специален инструментариум, ефективен и предназначен специално за перкутанни хирургически операции.
 • Целта на интервенцията е да бъде извършено възстановяване на анатомията, и следователно и на морфологията, по начин, че да бъдат максимално най-близо до теоретично нормалния им вид. Естетичният ефект е просто последица от възстановяването им и не трябва да се превръща в основна цел, тъй като ортопедичната хирургическа намеса е функционална, а не естетическа.
 • За тази цел се извършват хирургични фрактури (остеотомии), които имат за цел да намалят дистанцията между първите две метатарзалните кости, тоест метатарзалния ъгъл, който, обикновено, е със стойност от около 12 градуса, но при халукс валгус значително се увеличава, достигайки много високи стойности, от 20-25 градуса и повече в най-тежките случаи. Съществуват различни видове корекции: изборът се извършва според вида на корекцията, която е необходимо да бъде изпълнена и въз основа на преференциалния избор от страна на хирурга. В много крайни случаи (макар и редки), не е възможно извършването на перкутанната техниката и е необходимо да се прибегне до по-традиционни техники, но отново мини-инвазивни (т.е. мини разрези, които не надвишават 3-4 см).
Болничен престой

По повод оперативната интервенция престоят в болница МБАЛ „Вита“ обичайно е тридневен.  Д-р Пинторе прави лична визита на всеки негов пациент в деня, след операцията и дава указания за периода до следващата Ви среща с него – един месец след операцията.  Вашата визита, последваща операцията, е безплатна за Вас!

Постоперативен период

Пациентът ще може да ходи веднага, с помощта на специална обувка (напр. т.нар. обувка Барук или подобни на нея), която се използва до сваляне на превръзката (около 45 дни), по възможност без заден ток.

Извършената хирургична корекция ще бъде фиксирана с помощта на метална игла (Киршнерова игла), която бива поставена за период от 30 дни.

Проследяването

Като пациент на МБАЛ „Вита“, след операцията за Вас ще продължат да се грижат и специалистите в кабинета по ортопедия и травматология. Имате право на две безплатни визити в болницата, в рамките на клиничната пътека, до следващото посещение на д-р Пинторе – месец след направената операция.  За датата и часа на следоперативната консултация с д-р Пинторе ще бъдете уведомени своевременно.

Контролните прегледи се извършват при следната последователност:

 • 7 дни след операцията: превръзка (МБАЛ „Вита“)
 • 15 дни след операцията: сваляне на конци (МБАЛ „Вита“)
 • 30 дни след операцията: сваляне на Киршнерова игла (не е болезнено) и превръзка (МБАЛ „Вита“, д-р Пинторе)
 • 60 дни след операцията: клиничен преглед (МБАЛ „Вита“, д-р Пинторе).

За пациентите, които живеят далеч от София, броят на контролните прегледи може да бъде намален, като извършването на превръзките и свалянето на конците може да бъде поверено на личния лекар, съответно на седмия и на петнадесетия ден след операцията.

Възстановяването

Възстановителният период е индивидуален процес, в зависимост от степента на деформация на стъпалото, възрастта на пациента, съпътстващите заболявания (ако има такива) и теглото. Препоръчително е да предвидите поне един месец покой или в краен случай по-лек режим на натоварване на стъпалото, като системно редувате с хоризонална позиция на крака.

Важно е да се знае, че не всички пациенти ще могат да носят нормални обувки на втория месец след операцията поради честите отоци, като това не бива да се превръща в причина за безпокойство, както и не е нужно да се притеснявате от синия цвят на крака в дните след хирургичната интервенция, който се дължи на хематома, които се издига към повърхността.

Обикновено за период от около 45-60 дни след операцията ще ви е трудно да шофирате.

Връщането на работа зависи от вида на това, с което се занимавате: в рамките на няколко седмици – в случай на заседнал начин на работа, до няколко месеца – в случай на заетост, която изисква физически усилия.

Спорт, при който не се изисква бягане и скачане, може да бъде възстановен от втория месец след операцията.

За спортни дейности, които изискват бягане и скачане, интервалът ще бъде по-дълъг, около 3-6 месеца.

Важно е, освен провеждането на противовъзпалителната терапия, антибиотичната профилактика за тромбоемболизъм, когато не ходите, да се грижите да държите крайника в повдигнато положение, с цел предотвратяване на лимфостаза, благоприятстване на венозното кръвообращение и намаляване на отока.

Хубаво е, когато сте в покой, самостоятелно и веднага да правите упражнения за пасивната подвижност на пръстите.

Цени и заплащане
 • Хонорар за консултация – 157 лева (платими към Ортотраума интернешънъл ООД)
 • Комплексна услуга за организиране на операция, проведена от специалист от чужбина, вкл. хонорара на д-р Пирнторе за операция на едно стъпало – 3000 лева (Платими към Ортотраума интернешънъл ООД)

По условия на болницата имате още едно плащане към самата болница, за болничния престой и избор на екип – в размер на 300 лева, които се заплащат при постъпването и също се удостоверяват с документ от МБАЛ „Вита“.

При интерес от Ваша страна, можете да се свържете с:

 • Евгения Александрова, на следния номер 0879 815 800
 • Д-р Ернесто Пинторе, на сления имейл:  ernestopintore@me.com

Translate »